pokój beżowy
pokój seledynowy
pokój zielony
pokój kamienny
pokój niebieski
Lokalizacja
Karpacz jest miastem (od 1960r.) u podnóża Śnieżki. Położony na wysokości 495-875 m npm., liczy obecnie około 5800 mieszkańców. Dzięki malowniczemu położeniu, łagodnemu klimatowi i dogodnym połączeniom komunikacyjnym jest to dziś jedna z największych miejscowości klimatycznych i turystyczno-sportowych w Polsce. Składa się ona z kilku osiedli - Karpacza, Wilczej Poręby, Płóczek (Zarzecza) oraz najwyżej położonego Karpacza Górnego (dawniej Bierutowic). Najnowszą, wschodnią część miasta stanowi willowe Osiedle Skalne. Południową, administracyjną granicą miasta jest granica państwowa (od Smogorni do Skalnego Stołu).

Trochę historii
Pierwsze wzmianki o Karpaczu pochodzą z przełomu XIV i XV wieku i związane są z działalnością górników i poszukiwaczy skarbów. W XV i XVI wieku rozwija się eksploatacja srebra i ołowiu oraz produkcja węgla drzewnego dla kuźni w Kowarach. Od XVII do połowy XIX wieku, dzięki przybyszom z Czech, Karpacz (wówczas wieś Krzywa Góra) staje się znaczącym ośrodkiem zielarstwa i ziołolecznictwa. Leki miejscowych zielarzy zwanych laborantami docierały nawet do Europy Zachodniej. W połowie XIX wieku działalność zielarzy zanikła wskutek urzędowych zakazów. Jednocześnie zaczął się nasilać ruch o charakterze turystycznym, a doprowadzenie do Karpacza w 1895r. linii kolejowej przyspieszyło rozwój turystyki i zmianę charakteru miejscowości. Dziś znajduje się tu wiele ośrodków wczasowych FWP i licznych zakładów pracy oraz prywatnych pensjonatów.

Mała wycieczka
Krajobraz miasta urozmaica kilka niewysokich wzgórz (Pohulanka, Karpatka, Góra Saneczkowa i inne) o łagodnych stokach, stanowiących w zimie dogodne tereny narciarskie. Liczne szlaki turystyczne (główne węzły przy stacji PKP i przy hotelu "Biały Jar") umożliwiają odbycie interesujących wycieczek w okolice Karpacza. W mieście największą atrakcją turystyczną jest kościółek Wang z XII wieku przeniesiony z Norwegii w 1842r. Obecnie jest czynnym kościołem gminy ewangelicko-augsburskiej. Innymi zabytkami w mieście są: tzw. dom laboranta (ul. Konstytucji 3 Maja 26), karczma sądowa (obecnie dom wczasowy "Bachus") oraz budynek Muzeum Sportu i Turystyki. Naprzeciwko DW "Bachus" rośnie okazała lipa zwana "sądową" (jest ona pomnikiem przyrody). Ponadto w pobliżu hotelu "Skalny" znajduje się malownicza grupa Kruczych Skał z dwiema grotami, będącymi śladami dawnej działalności górniczej. Z wierzchołka Kruczych Skał rozciąga się wspaniały widok na wschodnie Karkonosze.


Copyright © wil.pl   Produkcja: Irek Maj [majUwka]